Lopbarības sagatavošanas un izdales tehnika

Vertikālie un pašuzkraujošie barības mikseri 

Vertikālie mikseri

BVL mikseru galvenā priekšrocība – pārliecinoša kvalitāte. Barības mikseri tiek ražoti visām vajadzībām dažādos lielumos no 3,5 m³ līdz 46 m³. BVL katru mikseri būvē, individuāli pielāgojot konkrētam uzņēmumam. Atkarībā no vajadzības piedāvājam ap 1000 dažādus variantus kvalitatīvā izpildījumā "Made in Germany".

1-rotora mikseri

1-rotora mikseri - V-MIX 3.5-5 AGILO

V-Mix 3.5-5 agilo

1-rotora mikseri - V-MIX PLUS 6.5-14

V-MIX PLUS 6.5-14

1-rotora mikseri - V-MIX Plus T Model

V-MIX PLUS T Modell

2-ROTORu MIKSERI

2-rotoru mikseri - V-MIX Plus 13-30 2S

V-MIX Plus 13-30 2S

3-ROTORu MIKSERI

3-rotoru mikseri - V-MIX Plus 25-40 3S

V-MIX Plus 25-40 3S

3-rotoru mikseri - V-MIX Giant 40-46 3S

V-MIX Giant 40-46 3S

Pašuzraujošies mikseri

Mūsu barības mikseri tiek aprīkoti ar uzlādēšanas un skābbarības atgriezēju. Viena mašīna atrisina uzreiz 2 lietas vienā darba gājienā. Mūsu mikseri ir ar 1 vai 2 maisītājiem atkarībā no uzņēmuma lieluma. Jūs varat izvēlēties pašuzkraujošo mikseri ar / vai bez griezējnaža. Jebkurā gadījumā jūs izvēlaties kvalitāti "Made in Germany".

 Pašuzkraujošie barības mikseri - V-MIX Fill Plus L

V-MIX Fill Plus L

 Pašuzkraujošie barības mikseri - V-MIX Fill Plus LS

V-MIX Fill Plus LS

Barības izdale vecā tipa fermās

Ja barības eja ir 1,2 m plata, tad barības izdali var modernizēt, aprīkojot to ar sānu transportieri un papildus izdales agregātu. 

Barību samiksē, iekrauj izdalītājā un ieved fermā. Izdalītājs ir speciāli būvētas darbam šaurās barības ejās.